ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2021-2022

 

Ανακοινώθηκαν στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν (http://gsae.edu.gr) τα αποτελέσματα επιλογής Α' φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα   
  https://diek.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων από την Πέμπτη 16-09-2021 έως και την Τετάρτη 22-09-2021

 Ώρες εγγραφής στο ΔΙΕΚ Χαϊδαρίου 14:00 – 20:00

Για οδηγίες εγγραφής πατήστε εδώ.

Επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου οι οποίοι έχουν εγγραφεί
στην ειδικότητα που επέτυχαν και επιθυμούν την διαγραφή τους για να
εγγραφούν και να φοιτήσουν σε άλλη ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την
τρέχουσα διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση/αίτηση
διαγραφής στο ΔΙΕΚ που είχαν αρχικά εγγραφεί [έντυπη ή ηλεκτρονική (gov.gr)]
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών.