ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι Ισχύει μέχρι νεωτέρας η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Θα ενημερωθείτε άμεσα όταν από το Υπουργείο ΑΡΘΕΙ το μέτρο, ώστε να ξεκινήσετε πάλι.
Απο την Δ/νση του ΙΕΚ