ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ του ΙΕΚ Χαϊδαρίου, να προσέλθουν απαραιτήτωςαπό τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στo ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Το ωράριο λειτουργίας του ΙΕΚ είναι 15:00-21:00. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ. Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
ΤΗΛ 2105762255 & 2105779570
ΡΙΜΙΝΙ 2 & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙ

 

 

Κατά την προσέλευσή τους στo ΔΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

? Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
? Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)
? Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
? Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. (Προαιρετικά)

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α?/26-3-2014).